candaCanada har ufortjent kommet i skyggen av USA når det gjelder å tiltrekke seg turister fra Norge og Europa forøvrig. Canada er et enormt stort land, og kan tilby sine turister en stor bredde av attraksjoner og opplevelser. Først og fremst er Canada kjent for sin fantastisk flotte natur, som tiltrekker turister både sommerstid og vinterstid. Friluftsfolk og jegere har også Canada som sitt eldorado. Niagara fossen og fjellmassivet Rocky Mountains har nok de aller fleste hørt om fra før. Canadas viktigste storbyer er Toronto, Ontario, Montreal, Quebec, Ottawa og Vancouver. Nesten 80 % av Canadas befolkning er enten fransk eller engelskspråkelig, og bor i byer. De aller fleste byene ligger mindre enn 20 mil fra grensen til USA, og byene er velutviklede og moderne, gjerne med et friskt og spennende kulturliv. Folk i Canada er kjent for å være liberale og hyggelige. Det er m.a.o. nok å ta seg til for tilreisende turister.